Regulamin

Regulamin 

Wirtualne biegi – Pobiednicka 5-tka, Pobiednicka 10-tka,

Pobiednicki Półmaraton POMAGAM

 

1. ORGANIZATOR

Organizatorem Pobiednickiego Półmaratonu POMAGAM jest: Oddział Powiatowy Stowarzyszenia Pomocy Szkole Małopolska „KRAKÓW-POWIAT”, we współpracy z: 

Radą Sołecką Pobiednik Mały, Ochotniczą Strażą Pożarną w Pobiedniku oraz Stowarzyszeniem Koło Gospodyń Wiejskich Pobiednik Mały & Wielki.

2. CELE 

• Promocja biegania i integracja środowiska biegaczy w Polsce,

• Zachęcenie do aktywności fizycznej,

• Pomoc wybranej osobie z gm. Igołomia-Wawrzeńczyce (wydarzenie ma charakter charytatywny).

3. TERMIN I MIEJSCE

1. Aby wziąć udział w rywalizacji należy wypełnić zgłoszenie na stronie internetowej https://cutt.ly/5yWwRlQ oraz uiścić opłatę w wysokości 20,00zł. 

2. Każdy uczestnik zobowiązany jest do pokonania w dacie 4 – 5 lipca 2020 roku dystansu 5km, 10km lub Półmaraton w dowolnym miejscu oraz udokumentowania swojej aktywności poprzez wysłanie na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. zdjęcia lub print screen biegów z aplikacji lub zegarka.

3. Wiadomość z udokumentowaną swoją aktywnością należy przesłać w następującej formie: 

• Temat wiadomości: Wirtualny bieg (pokonany dystans) 

• Treść wiadomości: Pokonany dystans + czas, dane: imię nazwisko oraz adres do wysyłki medalu

• Załącznik: print screen z aplikacji lub zegarka potwierdzający dystans i czas.

4. Potwierdzenie aktywności należy przesłać nie później niż do dnia 7 lipca 2020 roku 

do godz. 18:00

5. WARUNKI UCZESTNICTWA

1. W biegu mogą wziąć udział osoby pełnoletnie, które dokonały rejestracji i wniosły opłatę startową. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w biegu pod opieką osób dorosłych. Zgłoszenia osób niepełnoletnich mogą się odbywać tylko przez ich opiekunów/osoby dorosłe. 

2. Bieg ma charakter towarzyski. Bieg nie jest biegiem masowym.

3. Bieg ma charakter wirtualny. Co oznacza, że każdy uczestnik sam wyznacza sobie trasę, wybiera dystans i czas biegu, przy uwzględnieniu punktu poniżej.

4. Nie zakłada się pomiaru czasu przez organizatora, ani limitu czasu. Każdy dokonuje pomiarów za pomocą swoich urządzeń/aplikacji.

5. Po ukończeniu biegu uczestnicy proszeni są o przesłanie zdjęć/screenów ze swoimi wynikami na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

6. Prosimy także o przesłanie zdjęć z Waszych biegów z pamiątkowymi numerami startowymi. Chcemy zrobić z nich pamiątkową galerię. 

7. Pamiątkowy numer startowy będzie do pobrania na stronie internetowej: www.polmaraton.pobiednik.eu

6. NAGRODY

1. Każdy z zawodników, który ukończy bieg otrzyma pamiątkowy medal 

oraz zaświadczenie o ukończeniu biegu.

2. Klasyfikacja biegów odbywa się w kategoriach: OPEN kobiet, OPEN mężczyzn.

3. Dla zawodników, którzy zajmą pierwsze 3 miejsca w kategorii open kobiet oraz pierwsze 3 miejsca w kategorii open mężczyzn przewidziane są upominki rzeczowe. 

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Uczestnicy biegu biorą w nim udział dobrowolnie oraz oświadczają że są świadomi zagrożeń, ryzyka i obciążeń fizycznych jakie wiążą się z udziałem w zawodach i ponoszą z tego tytułu pełną i wyłączną odpowiedzialność oraz że nie istnieją żadne przeciwwskazania medyczne do wzięcia udziału w zawodach

2. Uczestnicy powinni być ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków przez jednostki zgłaszające lub indywidualnie

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie bez podania przyczyny

4. Interpretacja regulaminu należy do organizatora

5. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystywanie danych osobowych zawartych na karcie zgłoszeniowej ( zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r. O ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018r. Poz. 1000 t.j.)oraz RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego 

i Rady ( UE) 2016*679 z dnia 27 kwietnia 2016r. W sprawie ochrony uchylenia dyrektywy 95/46/WE przez Organizatora w zakresie i przez okres niezbędny 

dla organizacji, przeprowadzenia i promocji zawodów, wyłonienia zwycięzców i odbioru nagród ( cel przetwarzania). Przetwarzanie danych obejmuje także publikację wizerunku zawodnika, imienia i nazwiska wraz z miejscowością, w której zamieszkuje, 

jego kategorię wiekową, rok urodzenia, płeć, nazwę teamu/klubu, uzyskany podczas zawodów wynik- w każdy sposób, w jaki publikowana lub rozpowszechniana będzie 

taka informacja dla potrzeb organizacji zawodów 

 

Aktualizacja Regulaminu 

na dzień 15.05.2020r.