Historia

HISTORIA

Pobiednicki Półmaraton POMAGAM
(dawniej Bieg oraz impreza charytatywna)

Pomysł zorganizowania takiego wydarzenia zrodził się w 2014 roku z inicjatywy 16-letniego wówczas Mateusza Samborka, mieszkańca Pobiednika Wielkiego. Założeniem wydarzenia było zachęcenie mieszkańców Gminy do biegania jako aktywnej formy spędzania wolnego czasu, aktywności fizycznej, a także uwrażliwienie na pomoc osobom potrzebującym. Wójt Gminy Igołomia – Wawrzeńczyce Pan Józef Rysak wyraził aprobatę i zadeklarował wsparcie organizacji wydarzenia. Pierwsza edycja wydarzenia odbyła się pod nazwą Bieg oraz impreza charytatywna, a w jej organizację oprócz Mateusza włączyli się także Konrad Szymacha, Tomasz Migdał, jako główni organizatorzy oraz wolontariusze i Druhowie Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy. Wydarzenie wsparli również licznie sponsorzy z terenu Gminy. Bieg odbył się na dystansie 10km., a trasa przebiegała przez kilka najbliższych miejscowości, impreza i koronacja zawodników miała miejsce na terenie WOSiR w Igołomi. Zysk z wydarzenia został przekazany na potrzeby Warsztatu Terapii Zajęciowej w Pobiedniku Małym.
 
II Bieg oraz impreza charytatywna odbyła się już na terenie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Pobiedniku Małym. W inicjatywę angażuje się coraz więcej osób wydarzenie przy wsparciu wolontariuszy organizują Mateusz Samborek i Sandra Jazgar, a także Koło Gospodyń Wiejskich Pobiednik Mały & Wielki, które zadbało o zaplecze gastronomiczne eventu i Ochotnicze Straże Pożarne z terenu Gminy, które dbały o prawidłowe zabezpieczenie imprezy. Wzrasta zainteresowanie biegaczy, którzy coraz liczniej biorą udział. Bieg nadal na dystansie 10km. Imprezą towarzyszącą jest Piknik rodzinny – konkursy dla dzieci, pokazowe turnieje piłkarskie, wieczorna zabawa taneczna. Zysk z wydarzenia został przekazany na potrzeby Warsztatu Terapii Zajęciowej w Pobiedniku Małym.
 
Podczas przygotowań do 3. edycji wydarzenia organizatorzy podjęli decyzję dot. zmiany nazwy wydarzenia i dystansu biegu. Po wielu dyskusjach została wybrana nazwa Pobiednicki Półmaraton POMAGAM, a dystans został zmieniony na półmaraton. Grafik Ufo Dsg – Dawid Zientara przygotował oficjalne logo Półmaratonu. 3. edycję organizują Sandra Jazgar, Konrad Szymacha, Leszek Długajczyk, Tomasz Migdał, KGW Pobiednik Mały & Wielki, OSP Pobiednik Mały oraz Rada Sołecka Pobiednik Mały. Organizację bardzo licznie wspierali wolontariusze oraz Jednostki OSP z terenu Gminy. Po raz pierwszy biegacze mogli skorzystać z elektronicznego pomiaru czasu biegu. Podczas wydarzenia dzieci mogły skorzystać z darmowego wesołego miasteczka, malowania twarzy, zorganizowane były liczne konkursy, porady i loteria fantowa. Tradycyjnie wydarzenie kończyła zabawa taneczna. Zebrana podczas wydarzenia suma pieniędzy została przekazana na potrzeby Warsztatu Terapii Zajęciowej w Pobiedniku Małym.
 
W 2017r. Pobiednicki Półmaraton POMAGAM z niesprzyjających warunków pogodowych Półmaraton został przeniesiony na datę wrześniową. Wydarzenie organizowali Konrad Szymacha, Sandra Jazgar, Leszek Długajczyk, KGW Pobiednik Mały & Wielki, OSP Pobiednik Mały oraz Rada Sołecka Pobiednik Mały. Organizacja byłaby znacznie utrudniona, gdyby nie bardzo duże wsparcie wolontariuszy oraz sponsorów wydarzenia. Wydarzenie urosło do większej skali, do Półmaratonu zapisały się nawet osoby znad polskiego morza. W wydarzenie zaangażowane jest wiele osób, już nie tylko z terenu Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce, event cieszy się także dużym pozytywnym odzewem od sponsorów. Po raz pierwszy zorganizowano Pobiednicki Konkurs Piosenki, w którym brali udział uczniowie z GCE z terenu Gminy oraz z Krakowa. Zebraną kwotę przekazano dla Konrada Grzywińskiego – mieszkańca Pobiednika Wielkiego.
 
15 września 2018r. na terenie Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce odbył się V Jubileuszowy Pobiednicki Półmaraton POMAGAM. Biegacze wystartowali o godz. 16:00 do pokonania mieli trasę o długości prawie 22km., którą zabezpieczali Druhowie OSP z Pobiednika, Igołomi-Zofipola i Żydowa. W między czasie na terenie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Pobiedniku Małym Organizatorzy przygotowali wiele atrakcji, m.in. zaplecze gastronomiczne przygotowane przez KGW Pobiednik Mały i Wielki, konkursy dla dzieci, konsultacje z dietetykiem i trenerem personalnym, konsultacje kosmetyczne z menedżerem firmy COLWAY, darmowe dmuchane wesołe miasteczko dla dzieci, konkursy sprawnościowe i plastyczne dla dzieci oraz Pobiednicki Konkurs Piosenki. Nie mniej wyczekiwanym punktem wydarzenia było losowanie loterii fantowej, w której do wylosowania były ciekawe nagrody. Na obecnych czekał również koncert Gwiazd Wieczoru – Aleksandry Zarębowicz, Marcina Kołpak oraz Wojciecha „GUMA” Gulis. Wieczornym zwieńczeniem wydarzenia była zabawa taneczna poprowadzona przez Zespół Muzyczny Projekt Band. Zysk z wydarzenia został przekazany Marcinowi Plucińskiemu z Zofipola.

W 2018 roku w ramach podziękowania dla Wolontariuszy zorganizowana została wycieczka do Teatru Ludowego oraz Muzeum Lotnictwa w Krakowie.
 
Serdeczne podziękowanie kierujemy w stronę Wójta Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce Pana Józefa Rysaka, Z-cy Wójta Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce Pana Henryka Jończyka, Patronatom Honorowym i Medialnym, Partnerom oraz wszystkim Instytucjom i Firmom, które wspierają jednokrotnie lub od wielu lat nasze działania i organizację wydarzenia, nie możemy również zapomnieć o Wolontariuszach, którzy wkładają całe serce w charytatywną pracę podczas wydarzenia.