KGW Pobiednik

Koło Gospodyń Wiejskich Wsi Pobiednik Mały & Wielki. Główny organizator.

KGW Pobiednik to jedno z najmłodszych stowarzyszeń w okolicy, zawiązane w 2015 stowarzyszenie czynnie uczestniczy w życiu codziennym swoich miejscowości. Aktualnie jest najliczniejszym kołem działającym w gminie Igołomia Wawrzeńczyce liczącym 35 kobiet i 1 mężczyznę co świadczy o wielkiej chęci włączenia się mieszkańców w aktywne życie społeczne. Mimo krótkiego stażu i niedużego doświadczenia już w pierwszym roku swojej działalności profesjonalnie zorganizowały kilka bardzo udanych imprez:

  • Dzień Kobiet
  • Nowa Droga wspólnie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej 
  • Dożynki Wiejskie

Panie czynnie uczestniczyły także w takich wydarzeniach jak:

  • Małopolskie Święto Warzyw
  • Bieg oraz Impreza Charytatywna
  • Wiosenny Festiwal Kulinarny w Zagorzycach Dworskich