OSP Pobiednik Mały

OSP w Pobiedniku Małym jest jednym z głównych organizatorów Pobiednickiego Biegu "Pomagam"

OSP będzie odpowiedzialne za zabezpieczenie oraz oznaczenie trasy biegu.

Ochotnicza Straż Pożarna w Pobiedniku Małym to jedna z najstarszych organizacji w tej miejscowości. Zawiązana w 1956 roku jednostka nieprzerwanie służy swoim mieszkańcom do dziś. Druhowie z OSP w Pobiedniku Małym obok walki z pożarami często zmagali się z innym żywiołem, jakim jest woda. Strażacy biorą udział w kontroli wałów powodziowych na rzece Wiśle, która przepływa przez gminę i stanowi jej południowa granicę. Szczególnie dramatyczna była walka z powodzią w 1970 roku, kiedy to miało miejsce przerwanie zabezpieczeń i Pobiednik Mały znalazł się pod wodą. Ponadto, m.in. w 2010 roku druhowie brali udział w wycince drzew, które łamały się pod wpływem szronu i szadzi w Ojcowskim Parku Narodowym. Członkowie OSP w Pobiedniku Małym aktywnie uczestniczą również w innych formach działalności społecznej uczestnicząc m.in. w przygotowaniach, organizacji i zabezpieczeniu Małopolskiego Święta Warzyw organizowanego przez gminę Igołomia-Wawrzeńczyce na terenie lotniska Aeroklubu Krakowskiego w Pobiedniku Wielkim, pomagają także w przygotowaniu corocznie organizowanego pikniku dla osób niepełnosprawnych z terenu gminy.